Archiwum newsów

Aktualności

money 1386316 1920

Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP pozytywnie zaopiniował projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany zakładają zniesienie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania w zakresie podatku rolnego oraz od nieruchomości.

pexels photo 236010

Nie tak dawno Agencja Rynku Rolnego opublikowała wykaz osób uprawnionych do ograniczenia produkcji mleka w II okresie, tj.: listopad, grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. Teraz rolnicy mogą sprawdzić swoje nazwiska czy pojawili się lub nie na stosownej liście pomocowej.

morning breakfast kitchen cutting board

Kobiety zrzeszone w stowarzyszeniu pracownic sektora mleczarskiego z hiszpańskiego regionu Galicji wprowadziły na rynek produkt zwany potocznie “mlekiem feministek”. Nowość służy zwróceniu uwagi na niskie zarobki i trud kobiet zatrudnionych w branży nabiałowej.

pexels photo 169523

Utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który ma przejąć zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz część kompetencji Agencji Rynku Rolnego (ARR), zakładają projekty ustaw przygotowane przez resort rolnictwa. W efekcie ANR i ARR znikną, pozostanie ARiMR oraz KOWR.

calculator 723917 1920

Państwo wydaje coraz więcej na dopłaty do składek ubezpieczeniowych – w 2016 roku przeznaczono na ten cel ponad 200 mln zł, o 25 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Nie oznacza to jednak wcale upowszechnienia ubezpieczeń.

5qx24

Od 1 stycznia 2017 roku do 65 proc. zwiększone zostaną dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych. Rząd chce w ten sposób zachęcić rolników do ubezpieczania upraw i zwierząt gospodarskich oraz spopularyzować tzw. ubezpieczenia pakietowe obejmujące wiele ryzyk.

lettuce field 1672580 1280 1

Polskie rolnictwo nie nadąża z poprawą wydajności za przetwórcami. Kolejne reformy spalają na panewce, a przepaść rośnie. Rząd dostrzegł problem - pisze "Puls Biznesu".

vehicle 997841 1920

Zapewnienie funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego rolników po 31 grudnia 2016 r. - to główny cel nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którą we wtorek bez poprawek przyjął Senat.