Rolniku nie bój się leasingu

tractor 2526295 1280

Środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie unijnej 2014–2020 mają wspierać rozwój gospodarstw rolnych i przedsiębiorczość na terenach wiejskich. Jednak wsparcie unijne może wymagać dodatkowego finansowania, jak leasing lub pożyczka leasingowa.

Podstawowe mechanizmy finansowania zakupów sprzętu to wciąż kredyt bankowy lub pożyczka. Leasing maszyn rolni- czych jest stosowany rzadziej, choć wartość tego segmentu jest dwucyfrowa. Z danych Związku Polskiego Leasingu w pierwszej połowie tego roku wartość leasingu maszyn rolniczych wyniosła niemal 2 mld zł. To wzrost o ok. 30 proc. w porównaniu z pierwszą połową roku 2016, kiedy wynik przekroczył 1,5 mld zł. W porównaniu z całym rynkiem to nie tak dużo – Od stycznia do czerwca firmy leasingowe sfinansowały inwestycje w środki trwałe o wartości 31,8 mld zł. Jednak dynamika wzrostu leasingu w branży rolniczej jest niemal trzy razy wyższa od dynamiki całego rynku.

 

Leasing to zwykle droższa forma finasowania inwestycji od kredytu, ale może być przydatny dla optymalizacji rozliczeń podatkowych. Opłaty leasingowe stanowią koszty prowadze- nia działalności zarówno w przypadku płatników VAT, jak i rolników korzystających formy opodatkowania zryczałtowanego. Leasing oznacza mniej formalności w porównaniu z wymaganiami kredytodawców, decyzje zapadają szybciej, do sfinansowania inwestycji nie jest konieczny wkład własny. Przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy.

 

Drugą możliwością jest pożyczka leasingowa – alternatywa dla kredytu bankowego. Można, podobnie jak leasing, wy- korzystać ją na zakup sprzętu dofinansowanego ze środków unijnych. Pożyczka leasingowa jest zabezpieczona cesją praw z dotacji unijnej dostarcza środki na inwestycje spłacane po uzyskaniu dotacji. Dla rolników indywidualnych, firm nie- płacących podatku VAT i ubiegających się o dotacje unijne pożyczka leasingowa może być rozwiązaniem korzystniejszym od samego leasingu.

 

Firmy leasingowe zachęcają do łączenia finansowania leasingiem z pożyczkami z dotacjami w ramach PROW. Na przy- kład spółka EFL oferuje, poza finansowaniem, doradztwo w zakresie dotacji unijnych. Stroną doradczą zajmuje się wyspecjalizowana firma. Z usług mogą skorzystać rolnicy indywidualni, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Rolnicy, przyszli rolnicy lub osoby chcące rozwijać działalność na wsi mogą ubiegać się o spory zastrzyk gotówki, jednak muszą pamiętać, że bardzo często wymaga to poniesienia własnych nakładów finansowych. W takiej sytuacji wsparcie unijne może zostać uzupełnione środkami finansowymi uzyskanymi z leasingu lub pożyczki. Dlatego zależy nam, aby rolnik oraz przedsiębiorca mógł skorzystać z doradczego wsparcia dla biznesu – komentuje Artur Hamerlik, menedżer ds. rozwoju rynku w EFL.

(olo)