Zmiany w karach za nabycie produktów rolnych bez umowy

milk 2474993 1280

Wdrożenie nowego programu dostarczania do szkół mleka, owoców i warzyw oraz zmianę przepisów dotyczących zawierania umów między rolnikami a odbiorcami produktów rolnych - zakłada znowelizowana ustawa o Agencji Rynku Rolnego.

Senat nie wniósł do niej poprawek.

Podczas głosowania w nocy z piątku na sobotę za ustawą opowiedziało się 86 senatorów. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas prac w Sejmie posłowie PiS wnieśli poprawki do rządowego projektu. Większość miała charakter doprecyzowujący.

Potrzeba nowelizacji ustawy wynikała m.in. z likwidacji, z dniem 1 września 2017 roku, odpowiadającej za program dostarczania mleka oraz warzyw i owoców do szkół Agencji Rynku Rolnego. Ponadto te dwa, dotychczas odrębne unijne programy, zostały połączone i od roku szklonego 2017/2018 będą realizowane jako jeden program.

Znowelizowana ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych, które według założeń resortu rolnictwa mają wzmocnić pozycję producenta rolnego. Za brak takich umów, które muszą być zawarte w formie pisemnej - grożą wysokie kary. Przepisy te, które zaczęły obowiązywać od lutego br. były krytykowane przez odbiorców produktów rolnych - przetwórców i handel - jak również przez rolników.

Znowelizowana ustawa dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną oraz skraca obowiązek przechowywania umów do 2 lat.

Zróżnicowano również wysokość kar za nabycie produktów rolnych. Bez umowy (pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej) będzie to 10 proc. wartości transakcji, a gdy umowa będzie wadliwa - będzie to do 5 proc. wartości transakcji.

Nowe przepisy zwalniają z tego obowiązku sprzedaż bezpośrednią (dotyczy małych transakcji), dostawy bezpośrednie, rolniczy handel detaliczny oraz producentów będących członkami zorganizowanych osób prawnych grup producentów i organizacji producentów oraz spółdzielni.

PAP